Office 365 Güvenlik Avantajları

Özel olarak kontrol edilen bir veri merkezinde depoladığınız verilerin buluttaki verilerden daha güvenli olduğunu düşünmek mantıklı görünmektedir. Ancak bu mutlaka doğru değildir. Aslında, verilerinizi Office 365 gibi bir bulut hizmetine koyduğunuzda yararlanabileceğiniz geniş bir güvenlik özellikleri yelpazesi vardır. Doğru yapıldığında, kurum içi sunuculardan daha çok veri bulutta güvenlidir. Buluttaki verilerin […]

Office 365 Mailbox Audit Log

Merhabalar, Posta kutuları, hassas ve yüksek öneme sahip bilgileri ve kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri içerebileceğinden, firmaların posta kutularına kimlerin girdiğini ve hangi işlemleri gerçekleştirildiğini izlemek önemlidir. Posta kutusuna sahibi dışındaki posta kutularına erişim ayrıca önem taşımaktadır. Posta kutusu denetim günlüğü kullanarak posta kutusu sahipleri, temsilci (posta kutuları için tam erişim […]

SQL Server Versiyon Öğrenme

Sql Server ‘ın Versiyon bilgisi için aşağıda ki 2 Qery’ i kullanabilirsiniz. 1) SELECT @@VERSION AS [Current Version]; 2) SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’) Version, SERVERPROPERTY (‘productlevel’) SP, SERVERPROPERTY (‘edition’) Edition

SQL TLOG SHRINK QUERY

Merhabalar, SQL server Trans logu yedek alıp log boyutunu küçültmek için, Aşağıda ki komut TLOG db’sini küçültmek için kullanılır. Gerekirse 3 defa çalıştırılabilir. BACKUP LOG DB_NAME TO DISK= ‘NUL:’ USE DB_NAME DBCC SHRINKFILE (LOG_DB_NAME_log, EMPTYFILE) şeklinde işlem yapmak gerekir.

DNS Backup

Merhabalar, Dns server üzerinde database yedek almak için, https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/ff807395(v=ws.10).aspx ÖRNEK KOMUT: dnscmd AD DNS SUNUCU ISMI YAZILIR /ZoneExport gokhanvarol.net gokhanvarol.net.bkp veya dnscmd /zoneExport gokhanvarol.net gokhanvarol.net.bkp C:\Windows\system32\dns dizinine yedek alınır.  

SQL DATABASE BACKUP HISTORY QUERY

Merhabalar, Aşağıda ki query ile Sql Databselerin Yedekeleme geçmişini görebilirsiniz. *********************************************************************** SELECT CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY(‘Servername’)) AS Server, msdb.dbo.backupset.database_name, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, msdb.dbo.backupset.backup_finish_date, msdb.dbo.backupset.expiration_date, CASE msdb..backupset.type WHEN ‘D’ THEN ‘Database’ WHEN ‘L’ THEN ‘Log’ END AS backup_type, msdb.dbo.backupset.backup_size, msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name, msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name, msdb.dbo.backupset.name AS backupset_name, msdb.dbo.backupset.description FROM msdb.dbo.backupmediafamily INNER JOIN msdb.dbo.backupset ON msdb.dbo.backupmediafamily.media_set_id = msdb.dbo.backupset.media_set_id WHERE […]