Active Directory Üzerinde ki Dist. Ve Sec. Gruplarını Dışarıya Alma

Merhaba,
Bu yazımızda Active directory üzerinde ki grupların dışarıya alma işlemini gerçekleştireceğiz.Bu işlem için power Shell ile aşağıdaki komutları çalıştırmamız gerekecektir.
 
get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Security”‘ –SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\secgroup.csv
 
get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Distribution”‘ -SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\distgrup.csv
 
İçeriye almak için
import-csv c:\testd.csv |foreach-object{New-ADGroup -Path “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=comt” -name $_.name -groupscope $_.groupscope -groupcategory $_.groupcategory}
 
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere ..
 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Bitnami banner
Bitnami