Active Directory Üzerinde ki Dist. Ve Sec. Gruplarını Dışarıya Alma

Merhaba,

Bu yazımızda Active directory üzerinde ki grupların dışarıya alma işlemini gerçekleştireceğiz.Bu işlem için power Shell ile aşağıdaki komutları çalıştırmamız gerekecektir.

 

get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Security”‘ –SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\secgroup.csv

 

get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Distribution”‘ -SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\distgrup.csv

 

İçeriye almak için

import-csv c:\testd.csv |foreach-object{New-ADGroup -Path “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=comt” -name $_.name -groupscope $_.groupscope -groupcategory $_.groupcategory}

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere ..

 

Bir yorum ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.