Microsoft Exchange Server 2010

18 posts

Kullanıcı Hesaplarının Kapatılması veya Şifrelerinin Değiştirilmesine Rağmen OWA veya Active Sync Üzerinden Posta Kutularına Erişim Sorunu

Genel olarak müşterilerde bizim de karşılaştığımız bir sorun ve bloğumda yazıyı paylaşmak istedim. Malum pek çok şirket ortamında işten çıkarma veya güvenlik nedeni ile acil olarak bazı hesapların erişime kapatılması gerekebilir. Böyle bir durumda üst düzey bir yönetici veya insan kaynaklarından bir personel IT personelini veya sorumlu kişiyi arayarak “Hakan […]

Exchange 2010 Sertifika Url Bilgisi değiştirme

  Merhabalar, Exchange serverda Outlook,owa ve cep telefonlarının kurulması işleminde sertifika ya ihtiyaç vardır. Bu sertifika nın içerisine de genelde Exchange.local ,autodiscover.local isimli alan adlarımızı da ekliyorduk ki sertifika hatası almıyorduk bu şekilde. 2014 yılı sonunda artık local isimli dijital sertifika alamayacağız. Bunun için aşağıdaki komutları uyguladığımız da 4 adet […]

Exchange 2010 Mailbox Listesi Export Etme işlemi

Merhabalar, Bu yazımızda Exchange 2010 üzerindeki mailboxların boyutlarına göre listesini html olarak dışarıya alma işlemini anlatacağım. Bu işlem için Exchange power shellde aşağıdaki komut satırını çalıştırmak gerekiyor. Get-Mailboxdatabase | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,Database,ServerName | Convertto-Html | out-File c:\report.htm   Karşımıza gelecek ekran aşağıdaki gibi olacaktır   Bir […]

Exchange 2010 Disconnected Mailbox Temizleme

Merhabalar, Bu yazımızda Exchange 2010 üzerinde disconnect mailboxların temizlenmesi ile ilgili işlemi anlatacağım. Bu işlem için Exchange powershel de aşağıdaki komutları çalıştırır isek mailboxların temizlendiğini görebiliriz.   1 – $mailboxes = Get-ExchangeServer | Where-Object {$_.IsMailboxServer –eq $true} | ForEach-Object { Get-MailboxStatistics –Server $_.Name | Where-Object {$_.DisconnectDate –notlike ‘’}} | select […]

Exchange 2010 Dag Kurulumunda Witness Hatası

Merhabalar, Bu yazımızda exchange 2010 Dag kurulumunda Witness klasörü oluşturduğuzda “the exchange trusted subsystem is not a member of the local administrators group on specified witness” hatasının çözümünü anlatacağım. Bu işlem için klasörü oluşturduğumuz serverda local administrators group üzerinde ” Domain admin,Exchange Trusted SubSystem,Organization Management “ gurublarını ekleyip tekardan oluşturmayı […]

Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Üzerinde Anlık Mailbox Boyutlarını İzlenmesi

Bu yazımda  Microsoft Exchange Server 2010 SP2 üzerinde Exchange Mailboxların anlık mesajlaşma boyutlarını takibi ve raporlanmasını göreceğiz. Microsoft Exchange Server PowerShell komutu ile bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sunucumuzdaki Exchange Managament Shell’i açıyoruz.   Örnek PowerShell Komutumuz: Get-MailboxStatistics -server sunucuadı | Sort-Object TotalItemSize –Descending |select-object DisplayName, totalitemsize, StorageLimitStatus | export-csv c:\rapor.csv Yapımıza göre düzenlenmiş […]