Server 2008 R2

17 posts

Active Directory Üzerinde ki Dist. Ve Sec. Gruplarını Dışarıya Alma

Merhaba, Bu yazımızda Active directory üzerinde ki grupların dışarıya alma işlemini gerçekleştireceğiz.Bu işlem için power Shell ile aşağıdaki komutları çalıştırmamız gerekecektir.   get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Security”‘ –SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\secgroup.csv   get-adgroup -Filter ‘GroupCategory -eq “Distribution”‘ -SearchBase “OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com” |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\distgrup.csv   İçeriye almak için import-csv […]

Server 2008 R2 Upgrade Standart to Enterprise

Windows vista ile tanıdığımız ve Windows 7 de geliştirilerek devam eden bir özellik olan “Any Time Upgrade” özelliğini hatırlarsınız. Bu özellik sayesinde Windows 7 Home Edition bir bilgisayarımız var ise format atmadan Pro, Ultimate gibi üst sürümlere sadece ürün anahtarımızı değiştirerek geçmemiz mümkün. Benzer bir durum Sunucu ailesinde komut kütüphanesine […]

Fsmo Rollerinin Zorla Alınması (Seize)

     Fsmo Rollerini her zaman taşımak (Transfer) mümkün olmayabilir. Rolleri çalıştıran dcde sorun olduğunda bu rollerin zorla (seize) diğer dcnin üzerine alınması gerekir. Bu işleme seize yani zorla alma denir ve ntdsutil.exe kullanılarak yapılır. Taşıma (Transfer) işlemi ise hem Ntdsutil.exe ile hem de grafik arayüzünden yapılabilir. Eğer transfer işlemi Ntdsutil.exe […]

Windows Server 2008 R2 Virtual Machine (Sanal Makine) Sysprep İşlemi

System Preparation Tool (Sysprep.exe) programının ana görevlerinden biri, SID (Security Identifier) ve diğer bilgisayara özel bilgileri silmek ve hedef bilgisayara göre yeniden yaratılmasını sağlamaktır. Windows Server 2008 R2 üzerinde c:\windows\system32\sysprep klasörünün içinde yer alan sysprep.exe’yi çalıştırıyoruz. Sysprep işlemi sonrasında oluşturacağımız makinalarda SID sorunu yaşamamak için Generaliza seçeneğini işaretlemeyi unutmamamız gerekiyor. […]