active directory sizing

1 post

Fsmo Rollerinin Zorla Alınması (Seize)

     Fsmo Rollerini her zaman taşımak (Transfer) mümkün olmayabilir. Rolleri çalıştıran dcde sorun olduğunda bu rollerin zorla (seize) diğer dcnin üzerine alınması gerekir. Bu işleme seize yani zorla alma denir ve ntdsutil.exe kullanılarak yapılır. Taşıma (Transfer) işlemi ise hem Ntdsutil.exe ile hem de grafik arayüzünden yapılabilir. Eğer transfer işlemi Ntdsutil.exe […]