Bu yazımız da Office 365 de arşiv kotası dolduğunda otomatik olarak genişletme işlemini aşağıdaki komut satırı ile genişletebiliriz.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive

Get-OrganizationConfig | FL AutoExpandingArchiveEnabled

Enable-Mailbox gokhan@gokhanvarol.net -AutoExpandingArchive

Get-Mailbox gokhan@gokhanvarol.net | FL AutoExpandingArchiveEnabled

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir