Merhabalar,

Aşağıda ki query ile Sql Databselerin Yedekeleme geçmişini görebilirsiniz.

***********************************************************************

SELECT

CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY(‘Servername’)) AS Server,

msdb.dbo.backupset.database_name,

msdb.dbo.backupset.backup_start_date,

msdb.dbo.backupset.backup_finish_date,

msdb.dbo.backupset.expiration_date,

CASE msdb..backupset.type

WHEN ‘D’ THEN ‘Database’

WHEN ‘L’ THEN ‘Log’

END AS backup_type,

msdb.dbo.backupset.backup_size,

msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,

msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,

msdb.dbo.backupset.name AS backupset_name,

msdb.dbo.backupset.description

FROM msdb.dbo.backupmediafamily

INNER JOIN msdb.dbo.backupset ON msdb.dbo.backupmediafamily.media_set_id = msdb.dbo.backupset.media_set_id

WHERE (CONVERT(datetime, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 102) >= GETDATE() – 7)

ORDER BY

msdb.dbo.backupset.database_name,

msdb.dbo.backupset.backup_finish_date

***********************************************************************

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir